ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kontralateral Torakotomi ile Bronkoplevral Fistülün Onarımı: 2 Olgu Nedeniyle
Melih Kaptanoğlu, Aydın Nadir, *Şinasi Manduz, *Kasım Doğan, *İlhan Günay
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas
*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Sivas
Akciğer rezeksiyonlarından sonra gelişen bronkoplevral fistüllerin (BPF) tedavisi zor olduğu kadar uzun zaman almaktadır. Tedavide retorakotomi, güdük revizyonu, torakoplasti, miyoplasti, transperikardiyal güdük revizyonu, endoskopik doku yapıştırıcılar ve stent uygulamalarının yanında kontralateral torakotomi de bir alternatif olarak dikkati çekmektedir. Bu makalede sol pnömonektomi sonrası geç dönemde BPF gelişen ve kontralateral torakotomiyle güdükleri kapatılan 2 olgu dolayısıyla BPF’ ye yol açan nedenleri ve tedavi yöntemlerini gözden geçirdik.
Keywords : Bronkoplevral fistül, ampiyem, torakotomi, pnömorektomi
Viewed : 12582
Downloaded : 3253