ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik Şilotoraks: Olgu Sunumu
Recep Demirhan, Ayhan Çevik, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Altıntaş, Necmi Kurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Şilotoraks plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesiyle gelişen, ciddi metabolik ve immunolojik bozukluklara yol açabilen nadir görülen klinik bir tablodur. Şilotoraks, toraks travması veya enflamatuvar ve malign lenfatik obstrüksiyon sonucu ortaya çıkar. Travmatik şilotoraks toraks travmaları arasında oldukça nadir gözlenen, ancak kolayca tanı konabilen klinik bir tablodur. Tanı konduğu andan itibaren tedaviye başlanılmalı ve 10-14 günlük konservatif tedaviye rağmen drenajın azalmadığı durumlarda cerrahi tedavi planlanmalıdır. Cerrahi tedavide gecikme ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu makalede yüksekten düşme nedeniyle multipl vücut travması sonucu gelişen bir şilotoraks olgusu literatür bilgileri ışığında tartışılmaktadır.
Keywords : Travma, şilotoraks, duktus torasikus, total parenteral beslenme, plevra
Viewed : 22931
Downloaded : 3752