ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal Semptomlu Dev Sol Atriyal Miksoma: Olgu Sunumu
Feza Nurözler, Altay Tandoğan, Birol Yamak
Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Gaziantep
Bu olgu sunumu, sol ventriküle prolabe olan dev sol atriyal miksomalı 55 yaşında bir bayan hastayı bildirmektedir. Sol atriyumdan sol ventriküle doğru kan akımı miksoma tarafından büyük oranda engellendiği halde, hastada sadece hafif derecede semptomlara neden olmaktaydı. Kitle çıkartıldıktan bir yıl sonraki kontrolünde hastada rekürrens saptanmadı.
Keywords : Miksoma, sol atriyum
Viewed : 11910
Downloaded : 2383