ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Femoral Arteriyovenöz Fistülün Endovasküler Stent Greft ile Perkütan Tedavisi: Olgu Sunumu
Levent Onat, Kutlay Karaman, Mustafa Şirvancı, Ömer Aydıner, *Rüstem Olga
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, İstanbul
*Florence Nightingale Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul
Karotis endarterektomi ve koroner bypass ameliyatları planlanan 65 yaşında erkek hastanın sağ femoral bölgesinde tril ve üfürüm mevcuttu. Yapılan manyetik rezonans anjiyografi incelemesinde sağ femoral arteriyovenöz fistül ve sol renal arterde stenoz saptandı. Ameliyat öncesi ilk seansta renal arter darlığı endovasküler stent uygulanarak giderildi. İkinci seansta sol femoral yol ile sağ femoral artere stent greft yerleştirildi. Yapılan kontrol enjeksiyonda fistülün büyük ölçüde, bir sonraki gün yapılan manyetik rezonans anjiyografide ve Doppler incelemesinde tamamen kapandığı görüldü.
Keywords : Arteriyovenöz fistül, endovasküler stent, perkütan girişim
Viewed : 15173
Downloaded : 2881