ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Spinal Disk Operasyonu Sonrası Gelişen İliyak Arteriyovenöz Fistülün 2 Yıl Sonra Onarımı: Olgu Sunumu
Hasan Basri Erdoğan, Vedat Erentuğ, Suat Nail Ömeroğlu, Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Kaan Kırali, Esat Akıncı, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
İliyak arteri tutan arteriyovenöz fistül nadir görülmekte ve ortaya çıkış semptomları değişik olabilmektedir. Bu fistülün yol açtığı semptomlar debisine, lokalizasyonuna ve oluşumundan teşhis konulan zamana kadar geçen süreye bağlıdır. Kırk yaşında bayan hasta ayaklarında şişlik, mide bulantısı ve halsizlik yakınmaları ile başvurdu. Konjestif kalp yetmezliği bulguları vardı. Kardiyomegalisi mevcuttu. Sağ alt ekstremite nabızları zayıftı. Batın sağ alt kadranda üfürüm duyuluyordu. İki yıl önce L4-5 lomber disk hernisi operasyonu geçirmişti. Yapılan aortografide sağ iliyak arter ve ven arasında fistül geliştiği saptandı. Operasyonda fistüle 2.5x3 santimetrelik psödoanevrizmanın eşlik ettiği görüldü. İliyak ven primer olarak onarılırken iliyak artere greft interpoze edildi. Üç yıllık takibinde hastanın konjestif kalp yetmezliği bulguları kayboldu. Kardiyomegalisi geriledi. Spontan veya travmatik olsun iliyak fistüllere anevrizma da eşlik edebildiğinden dolayı tanı konduğunda gecikmeden tedavi edilmelidir.
Keywords : İliyak anevrizma, arteriyovenöz fistül
Viewed : 12163
Downloaded : 2513