ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Safen Ven İnsizyonunun Bacak Ödemi ve Venöz Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Turhan Yavuz, *Ahmet Yeşildağ, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim, *Orhan Oyar, **Ali Kutsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Isparta
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta
**Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bu çalışmada klasik kesi ve modifiye kesi ile safen ven greft (SVG) hazırlanması sonrası bacak ödemi ve venöz fonksiyon arasnıda fark olup olmadığı araştırıldı.

Materyal ve Metod: Grup A (n = 20) modifiye kesi ile SVG hazırlanan, Grup B ise (n = 19) klasik kesi ile SVG hazırlanan olgulardan oluşmaktaydı. Grup A’da SVG iç malleolün 5 cm üstünden başlayan kesi ile SVG hazırlandı. Grup B’de ise SVG iç malleol üstünden başlayan klasik kesi ile hazırlandı.

Bulgular: Grup A yaş ortalaması 65.2 ± 3.7 olan 11’i erkek, 9’u kadın 20 olgudan, Grup B ise yaş ortalaması 64.6 ± 3.45 olan 13’ü erkek, 6’ı kadın 19 olgudan oluşmaktaydı. Postoperatif 1. hafta, 1. ay ve 3. ayda Leg-O-Meter ile yapılan bacak çap ölçümlerinde Grup A’da çap artışı Grup B’e göre daha azdı.

Sonuç: Modifiye safren ven kesisi pratiktir, deneyim gerektirmez. Bu metodla SVG hazırlanması sonrası bacak ödemi daha azdır, venöz fonksiyonlarda da değişiklik olmaz.

Keywords : Modifiye insizyon, safen ven greft, bacak ödemi, venöz staz
Viewed : 13776
Downloaded : 3226