ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeanın Epiteliyal Miyoepiteliyal Karsinomu
Alpay Sarper, *Gülay Özbilim, **Teoman Demirel, Abid Demircan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
**Isparta Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Isparta
Trakeanın primer tümörleri çok nadirdir. Sunumuz trakeal segmenter rezeksiyon ve uç uca anostomoz uyguladığımız trakeanın epiteliyal miyoepiteliyal karsinomu olgusudur. Tümörün histolojik incelemesi WHO’nun tükrük bezleri ile ilgili kriterlerine uymaktadır. Hasta operasyondan bir yıl sonra asemptomatik olarak takip edilmektedir.
Keywords : Trakea, epiteliyal, miyoepitelyal karsinoma
Viewed : 10266
Downloaded : 2376