ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Postoperatif Erken Dönem Mekanik Mitral Kapak Trombozları: 5 Farklı Tip Protezin Analizi
Veysel Kutay, *Kaan Kırali, Hasan Ekim, *Cevat Yakut
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Van
*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Mekanik mitral protez kapak trombozları sık görülmemekle birlikte, çok ciddi klinik sonuçlar doğurabilen, morbidite ve mortalitesi yüksek komplikasyonların başında gelmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde kullanılmış olan beş farklı tip ve modeldeki mekanik mitral protezlerin, postoperatif dönemde trombotik obstrüksiyon ve trombo emboli gelişme sıklıkları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Ocak 2000 ile Şubat 2003 tarihleri arasında Van Yüksek İhtisas Hastanesi’nde mitral kapak replasmanı (MVR) gerçekleştirilen 138 olgu takılan protezin tipine göre bileaflet [St. Jude (39 hasta), Sorin Bicarbon (41 hasta), TRI (22 hasta)] ve monoleaflet [Bjork-Shiley (19 hasta), Omnicarbon (17 hasta)] olmak üzere iki gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Operatif mortalite bileaflet ve monoleaflet grup için sırasıyla %4.9 ile %5.5, kapağa bağlı geç dönem mortalite sırasıyla %7.2 ile %8.8 (p > 0.05) idi. Mekanik kapak trombotik obstrüksiyon oranları bileaflet grup için [St. Jude (2), Sorin (0), TRI (5); toplam 7 hasta], monoleaflet grup için [Omnicarbon (1), Bjork-Shiley (5); toplam 6 hasta] olarak bulundu (p < 0.01). Bileaflet ve monoleaflet gruptan 3’er hastaya trombolitik tedavi, bileaflet gruptan 2 ve monoleaflet gruptan 3 hastaya re-operasyon gerçekleştirildi. Mekanik kapak trombozu ve tromboemboliye bağlı ölüm oranları St.Jude için %2.7, Sorin için %0, TRI için %15.7, Omnicarbon için %0, Bjork-Shiley için %11.1 olarak bulundu.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, bileaflet gruptan TRI ve monoleaflet gruptan Bjork-Shiley marka protezlerin tromboz ve tromboemboli gelişme insidanslarının postoperatif 1.4 ± 0.6 yıl için diğer üç proteze göre anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (p < 0.01).

Keywords : Mitral kapak replasmanı, mekanik protez, tromboz, bileaflet, monoleaflet
Viewed : 12167
Downloaded : 2456