ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran Kalp Yaralanmasıyla Gelişen Ventriküler Septal Defekt: Olgu Sunumu
Gürkan Çetin, Ahmet Özkara, Ali Murat Mert, *Numan Ali Aydemir, **Özge Köner, Rüstem Olga, ***Özen Güven
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
**İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
***İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Penetran kalp yaralanmalarında zamanında müdahale hayati önem taşımaktadır. Kalbe ve batına nafiz delici-kesici alet yaralanması ile bir başka klinikte acil torakotomi ile ilk müdahalesi yapılan erkek hasta takibinde kalp yetersizliği gelişmesi ve ventriküler septal defekt saptanması üzerine kliniğimize sevk edildi. Zaman kaybetmeden ameliyata alındı ve defekt tamir edildi. Penetran kalp yaralanmalarında hayat kurtarıcı ilk müdahaleden sonra intrakardiyak bir lezyonun varlığı mutlaka değerlendirilmelidir.
Keywords : Penetran yaralanma, travmatik, ventriküler septal defekt, kalp
Viewed : 11459
Downloaded : 2624