ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis Cisim Tümörleri
Alper Kunt, *Fatih Bulut, **Canser Yılmaz Demir
SSK Malatya Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Malatya
*SSK Malatya Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Kliniği, Malatya
**SSK Malatya Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Malatya
Karotis cisim tümörleri, boyun lateralinde ve sıklıkla karotis bifurkasyonunda bulunurlar. Ana karotis arter bifurkasyonunda bulunan karotis cisimciğinin paraganglionik hücrelerinden gelişmektedirler. Kliniğimizde son bir sene içinde ameliyat edilen iki karotis cisim tümörlü olgu sunularak literatür bilgileriyle tartışıldı. Boyun lateral bölge kitlelerinde karotis cisim tümörü de ön tanıda düşünülmeli ve gerekli görüldüğünde preoperatif tetkiklere Doppler ultrasonografi ve anjiyografi de eklenmelidir.
Keywords : Karotis cisim tümörü, cerrahi eksizyon, karotis arter, paraganglionik hücre
Viewed : 19981
Downloaded : 6927