ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kardiyak Resenkronizasyon: Alternatif Bir Tedavi mi?
Ali Civelek, Wolf Peter Klövekorn
Kerckhoff Clinic Foundation, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Bad Nauheim, Germany
Farmakolojik ve cerrahi tedavi seçeneklerindeki gelişmelere rağmen, ileri kalp yetmezlikli hastaların prognozu hala kötüdür. Bu tür hastaların bir kısmında sol dal bloğu ve intraventriküler ileti gecikmesi gibi her iki ventrikülün senkronize çalışmasını engelleyen kalp ileti bozuklukları bulunmaktadır. Her iki ventrikülün de senkronize çalışmasını sağlayan biventriküler uyarımlı kalp pili tedavisi, ileri kalp yetmezliği tedavisinde farmakolojik ve cerrahi tedaviye bir alternatif olarak araştırılmaktadır. Resenkronizasyonu sağlayan kalp pillerinde genellikle transvenöz yolla sağ atriyum, sağ ventrikül ve sol ventriküle (koroner sinüs vasıtasıyla) yerleştirilen leadler ile senkronizasyon sağlanmaktadır. Erken sonuçlar gerek sinus ritmindeki, gerekse atriyal fibrillasyondaki hastaların hemodinamik parametrelerinde, yaşam kalitelerinde ve egzersiz kapasitelerinde önemli iyileşmeler sağlandığını göstermektedir. Bu iyileşmeye neden olan etkenlerin diyastolik doluşta iyileşme, mitral yetmezliğinde azalma ve daha efektif sistolik kasılma olduğu düşünülmektedir. Bu makale, günümüzde bu konu hakkında yapılmış çalışmaları tarayarak, ventriküler senkronizasyon bozukluğunun patofizyolojisi, klinik çalışmaların derlenmesi ve kardiyak resenkronizasyonun kalp cerrahisindeki yeri ve geleceğine yönelik değerlendirmeleri içermektedir.
Keywords : Kardiyak resenkronizasyon, biventriküler kalp pili, konjestif kalp yetmezliği
Viewed : 11802
Downloaded : 2513