ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama Nedeniyle Yapılan Revizyon Ameliyatları (2 Yıllık İzlem)
Mehmet Ateş, İlyas Kayacıoğlu, Hüseyin Şaşkın, Yavuz Şensöz, Mustafa Yangel, Abdurrahman Ekinci, Murat Akçar,
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Açık kalp cerrahisinde, erken postoperatif dönemde re-eksplorasyon gerektiren en sık komplikasyonlar kanama, kardiyak tamponad ve greft oklüzyonudur. Kanama mortalite yönünden olmasa da, morbidite yönünden önemli bir risk faktörüdür. Çalışmamızın amacı açık kalp cerrahisi sonrası en sık karşılaşılan kanama odaklarının lokalizasyon ve oranlarını, revizyon ameliyatlarının sonuçlarını analiz etmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza sadece kanama nedeniyle acil re-eksplorasyon yapılan vakalar dahil edildi. Ocak 2000 ile Ocak 2002 arasında kardiyopulmoner bypass kullanılarak ameliyat edilen 3219 hasta ve çalışan kalpte bypass yapılan 403 hasta (toplam 3622 hasta) retrospektif olarak incelendi. Re-eksplore edilen 123 hastanın primer ameliyat türü ve re-eksplorasyon esnasındaki kanama odakları analiz edildi.

Bulgular: Re-eksplorasyon oranı %3.39 olarak bulunurken, %25.2 olguda aktif odak bulunamadı, %13.8 olguda internal torasik arter yatağı en sık kanama odağı olarak saptandı.

Sonuç: Dikkatli cerrahi hemostaz ve kanama eğilimini arttıracak ilaçların preoperatif dönemde kesilmesi re-eksplorasyon oranını azaltacaktır.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass, kanama, re-eksplorasyon
Viewed : 22982
Downloaded : 4726