ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler
Mehmet Yıldırım, Ilgaz Doğusoy, Tamer Okay, Murat Yaşaroğlu, Hatice Demirbağ, Bülent Aydemir, Oya Uncu İmamoğlu, *Hanife Neşe Yıldırım
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Süleymaniye Kadın Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: 1982-1998 yılları arasında kliniğimize yabancı cisim şüphesi ile müracaat eden hastalar retrospektif amaçla incelendi.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1982-1998 yılları arasında trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı ile başvuran ve bronkoskopi uygulanan 484 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular cins, yaş, yabancı cismin türü, yerleşim yeri, klinik belirtiler ve radyolojik bulgular açısından incelendi.

Bulgular: Erkek-kız oranı yaklaşık 1.2:1 oranında idi. Olguların %15.8’inde yabancı cisme rastlanmadı. Çıkarılan yabancı cisimlerin %97.1’i bronkoskop ile, bronkoskop ile çıkarılamayan yabancı cismin çok periferde olduğu veya forsepsin tutamadığı 12 olgu torakotomi + bronkotomi ile çıkartıldı. Çıkarılan yabancı cisimlerin %40.6’sı iğne, %21’i kuruyemiş, %38.4’ini de diğer yabancı cisimler oluşturmakta idi. Yabancı cisimlerin %54.5’i sağ ana bronş sisteminden, %29.4’ü sol bronş sisteminden, %14.1’i trakeadan, %1.9’u her iki bronş sisteminden çıkarıldı. Yabancı cismin cinsi ve lokalizasyonuna bağlı olarak olguların %3.1’inde komplikasyon, 4 olguda da mortalite gözlendi.

Sonuç: Trakeobronşiyal yabancı cisimler özellikle 3 yaş altı çocuklarda hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Ayrıca son yıllarda 10 yaş üstü bayanlarda iğne aspirasyonları da önemli bir sorun haline gelmiştir.

Keywords : Yabancı cisim, trakea, bronş, torakotomi, bronkoskopi
Viewed : 16809
Downloaded : 2639