ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer ve Metastatik Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
Gökhan Hacıibrahimoğlu, Ayşe Gül Çevik, Muhammet Ali Yılmaz, Mithat Fazlıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezi, 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Kliniğimizdeki primer ve metastatik göğüs duvarı tümörlerinin klinik, radyolojik ve patolojik bulgularını, cerrahi yaklaşımlarımızı ve erken dönem sonuçlarını retrospektif olarak inceledik.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1994 – 2003 yılları arasında primer veya metastatik göğüs duvarı tümörüne sahip 19 hasta (6K, 13E, yaş aralığı 13-70) tedavi edildi.

Bulgular: Yedi hasta benign göğüs duvarı tümörüne sahipti. İki hasta osteokondral hamartom, 1 hasta anevrizmal kemik kisti, 1 hasta elastofibroma, 1 hasta nörofibroma, 1 hasta tüberküloz, 1 hasta hidatik kist patalojisine sahipti. Oniki hasta malign göğüs duvarı tümörüne sahipti: 1 hasta plazmositom, 1 hasta vertebral kondrosarkom, 3 hasta fibrosarkom, 1 hasta malign fibröz histiyositom, 1 hasta Ewing sarkom, 1 hasta nörosarkom, 2 hasta metastaz. Benign ve malign ayrımı sadece radyolojik olarak yapılmadı, tüm tanılar histolojik olarak doğrulandı. Cerrahi olarak tüm hastalara eksizyon uygulandı. Sadece 3 hastada greft kullanıldı. Perioperatif mortalite olmadı.

Sonuç: Göğüs duvarındaki tüm tümöral oluşumların başka bir tanı konulana kadar malign olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hem benign, hem malign lezyonlarda cerrahi sınırın emniyetli bir şekilde negatif olacak şekilde rezeksiyonun gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Göğüs duvarı tümörleri, göğüs cerrahisi, metastaz
Viewed : 45006
Downloaded : 3208