ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Çıkım Darlığı Bulunan Büyük Arter Transpozisyonunda Arteriyel Switch Operasyonu: 3 Olgu Sunumu
Emin Tireli, Buğra Harmandar, Murat Başaran, *Zerrin Sungur, Enver Dayıoğlu, Ertan Onursal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
Büyük arter transpozisyonu (TGA) ile birlikte sol ventrikül çıkım yolu (SVÇY) veya pulmoner kapak anomalileri bulunan hastalarda arteriyel switch operasyonu (ASO) tartışmalıdır. Bu çalışmada 1998 - 2001 yılları arasında TGA + SVÇY obstrüksiyonu tanısıyla arteriyel switch operasyonu uygulanan 3 hasta değerlendirildi. Bu hastalarda fibromuskuler dokular, anormal kas bandları veya subvalvüler fibröz membran nedeniyle sol ventrikül çıkım yolunda anatomik darlık meydana gelmişti. Ek anomali olarak hastalarda ventriküler septal defekt ve/veya biküspid pulmoner kapak bulunmaktaydı. Tüm hastalarda sol ventrikül çıkım yolu serbestlenerek arteriyel switch operasyonu başarı ile uygulandı.
Keywords : Arteriyel switch, sol ventrikül çıkım yolu darlığı, büyük arter transpozisyonu
Viewed : 13654
Downloaded : 3031