ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Ameliyatı Sonrasında Gelişen Rekürran Aortik Psödoanevrizma
Yusuf Kenan Yalçınbaş, Ersin Erek, Ece Salihoğlu, *Cemal Şenyuva, **Servet Alan, Tayyar Sarıoğlu
İstanbul Memorial Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*İstanbul Memorial Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
**İstanbul Memorial Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Koroner bypass cerrahisinde sadece sol mammaryan interna grefti kullanılan hastalarda, diyabet ve ileri yaş söz konusu olmasa bile mediastinit riski mevcuttur. Bu vakada koroner bypass cerrahisi sonrasında mediastinit ve aortada psödoanevrizma gelişen bir hastada perikardiyal yama tamiri ve serbest miyokutanöz latissimus dorsi flebi ile mediastinal rekonstrüksiyon sonrasında gelişen nüks aortik psödoanevrizma tarif edilmiştir
Keywords : Psödoanevrizma, aort, koroner bypass
Viewed : 10970
Downloaded : 2528