ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir Rastlanılan İntratorasik Kitle: İntratorasik Desmoid Tümör
Ahmet Önen, Aydın Şanlı, *Erkan Yılmaz, **Nuray Kömüs, Ünal Açıkel, ***Aydanur Kargı, **Atilla Akkoçlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, İzmir
**Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
***Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
Desmoid tümör fasyal ve muskuloapenevrotik dokulardan gelişen histolojik olarak bening nitelikli, fakat lokal olarak agresif seyirli, ender görülen bir tümördür. Sıklıkla abdominal bölgede görülmektedir. Göğüs duvarında ise ender olarak rastlanılır. En etkili ve seçkin tedavi cerrahidir. On sekiz yaşında kadın olgu sol göğüs ve sırt ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Olgu 14 yaşında iken bilateral akciğer kist hidatiği nedeniyle ameliyat edilmiş ve aynı seansta bileteral kistektomi ve kapitonaj yapılmıştır. Dört yıl sonra şiddetli gögüs ve sırt ağrısı şikayetleri nedeni ile akciğer grafisi çektirildiğinde, sol akciğerinde normal dışı görüntü izlenmiştir. Bunun üzerine çektirilen bilgisayarlı toraks tomografisinde yumuşak doku dansitesinde 10x9x8 cm büyüklüğünde kitle saptanan olgu, operasyona alınmıştır. Kitle eksize edilen olgunun postoperatif bir sorunu olmamış ve 10. günde taburcu edilmiştir. Kitlenin patolojik incelemesi sonucunda tanısı desmoid tümör olarak belirlenmiştir.
Keywords : Desmoid tümör, göğüs duvarı, cerrahi
Viewed : 18444
Downloaded : 5063