ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Brakiyal Arterde Geç Dönemde Gelişen Post Travmatik Yalancı Anevrizma ve Cerrahi Tedavisi
Ufuk Yetkin, Banu Lafçı, Gökhan İlhan, Serdar Bayrak, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Üst ekstremite periferik arter yalancı anevrizmaları, alt ekstremite periferik arter yalancı anevrizmaları ile kıyaslandığında nispeten daha nadir görülürler. Ancak üst ekstremite veya parmak kayıpları gibi önemli fonksiyonel eksikliklere yol açabildikleri için tanılandırımları ve cerrahi yaklaşımla tedavi edilmeleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada ateşli silah yaralanmasından 5 yıl sonra gelişimini tamamlayan ve 7. yılında kliniğimize başvuran olguya uygulanan tanı yöntemleri ve cerrahi tedavi yaklaşımımızı literatür bilgileri ışığında irdeledik. Ekstremite tromboembolisi, gangren ve ampütasyona neden olabileceği için brakiyal arter yalancı anevrizmasının cerrahi tedavisi önem taşır. Cerrahi tedavisinin geciktirilmeden gerçekleştirilmesi ve operatif onarımın birinci seçenek olarak rutin uygulanmasının yanı sıra selektif olarak revaskülarizasyon prosedürünün devreye sokulmasını öneriyoruz.
Keywords : Yalancı anevrizma, brakiyal arter, tromboemboli, ateşli silah yaralanması
Viewed : 12041
Downloaded : 2534