ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sistemik Dolaşımdan Beslenen Pulmoner Arteriyovenöz Fistül İle Birlikte Olan Rendu Osler Weber Sendromu
Alpay Sarper, *Necdet Öz, Abid Demircan, **Erol Işın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Antalya
*SSK Antalya Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya
**Antalya Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Antalya
Hemoptizi, epistaksis ve çabuk yorulma şikayetleri ile hastanemize başvuran 20 yaşındaki erkek hastanın çekilen direkt toraks grafisinde düzgün kenarlı lezyon izlenmekteydi. Fizik muayenesinde oral ve nazal mukozasında multiple telanjiektaziler izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde ve pulmoner anjiyografisinde sol alt lobda arteriyovenöz fistül görüldü. Bu bulgularla hastaya Rendu Osler Weber Sendromu tanısı konuldu. Sistemik pulmoner arter ile de ilişkisi olan geniş pulmoner arteriyovenöz anevrizma lobektomi ile başarılı olarak tedavi edildi.
Keywords : Rendu Osler Weber sendromu, pulmoner anevrizma, herediter hemorajik telanjiektazi, arteriyovenöz fistül
Viewed : 10540
Downloaded : 2463