ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBEKÜLOZUNDA CERRAHİNİN YERİ
Ali ÖZDÜLGER, Oğuz KÖKSEL, Murat DİKMENGİL
Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, University of Mersin School of Medicine, MERSİN
Antik Mısır döneminden beri bilinen bir hastalık olan tüberkülozla savaşta antitüberküloz ilaçların keşfi ile çok başarılı sonuçlar alınmış ve cerrahi bu konudaki önemini yitirmişti. Ancak son zamanlarda tüberküloz basilinin çeşitli nedenlerle sayıları zaten kısıtlı olan antitüberküloz ilaçlara karşı direnç geliştirmesi ile MDRTB olguları artmaya başlamış ve bu olgularda cerrahi tedavi yeniden önem kazanmıştır. Bu derlemede söz konusu durum dünya literatürü ışığı altında değerlendirilmiştir.
Keywords : Dirençli tüberküloz, akciğer, cerrahi, Multi-drug resistant tuberculosis, lung, surgery
Viewed : 10822
Downloaded : 2374