ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diffüz LAD Hastalığında Radiyal Arterin Tüp Greft Olarak Kullanıldığı “Patchplasty” Tekniği
Altay Tandoğan, Feragat Uygur, Yuri Pya, Alper Serçelik, Birol Yamak
Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Gaziantep
Diffüz aterosklerotik hastalık nedeniyle endarderektomi uygulanan damarlarda rekonstrüksiyon için bir çok farklı teknik kullanılmıştır. Safen veni yada IMA arterinin kendisi peç materyali olarak kullanılmıştır. Arteriyel greftler peç materyali olduğunda ileriye doğru çok az miktarda akım varlığında uzun süre açık kalmaktadır. Bu olgu sunumunda kararsız anjina yakınması ile başvuran ve yapılan koroner anjiyografi sonrasında bypass kararı verilen hastada diffüz LAD lezyonunun radiyal arterin tüp greft olarak kullanıldığı peç plasti tekniği sunulmaktadır.
Keywords : Diffüz hastalık, radiyal arter, patchplasty, tüp greft
Viewed : 12224
Downloaded : 2619