ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Santral Venöz Kanülasyonuna Bağlı Nadir Bir Komplikasyon
Nazım Doğan, *Necip Becit, Mehmet Kızılkaya, *Yahya Ünlü
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum
Kırk yaşında erkek hasta baş ağrısı, yorgunluk, ateş, çarpıntı ve terleme yakınmalarıyla hastanemize başvurdu. Hastanın öyküsünde altı ay önce travmatik tibia ve fibula kırığı nedeniyle eksternal fiksasyon operasyon geçirdiği öğrenildi. Santral venöz sistemde yabancı cisim tanısı akciğer grafisi ve abdominal grafi ile konuldu. İngüinal eksplorasyonla venotomi yapılarak “guide wire” çıkarıldı. Postoperatif seyir olaysızdı ve hasta altıncı gün taburcu edildi. Bu raporda nadir görülen bir komplikasyon olarak santral venöz kanülasyona bağlı kılavuz tel kalma komplikasyonu tartışılmıştır.
Keywords : Komplikasyon, santral venöz kateterizasyon, kılavuz tel, venotom
Viewed : 17280
Downloaded : 3544