ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Venöz Sistemde 6 Yıl Kalan Kılavuz Tel
Muhsin Türkmen, Atila Bitigen, Ali Cevat Tanalp, Evren Kaynak, Yelda Başaran, *Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
*Koşuyolu Kalp Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
İnvaziv prosedürler sırasında vücut kavitelerinde yanlışlıkla bırakılan yabancı cisimlerle ilgili çeşitli vakalar daha önce yayınlanmıştı. Bizim vakamız santral venöz basınç monitörizasyonu için jugular venöz yaklaşımla kateter takılması sırasında venöz sistemde unutulan bir metal kılavuz tel ile ilgilidir. Kılavuz tel, sağ atriyumla sağ dış iliyak veni bağlayan venöz yolda bulunmaktaydı. Bir koroner anjiyografi prosedürü sırasında tesadüfen tespit edildi. Yabancı cismin hastaya zarar vermeyeceği ve komplikasyona sebep olmacağına karar verildi. Sunduğumuz vakada vasküler sistemde unutulan yabancı cisimlerin yol açabileceği potansiyel komplikasyonlar tartışılmıştır.
Keywords : Vena kava inferior, yabancı cisim, kılavuz tel, santral venöz sistem
Viewed : 10570
Downloaded : 2272