ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PRİMER GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ
TOPDAĞ Sabri, BEŞİRLİ Kazım, KURDAL Adnan Taner, DEMİRHAN Özkan
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Ocak 1993-Ocak 1998 yılları arasında göğüs duvarı ve sternumda primer tümörü olan 20 hasta opere edildi. Hastaların yaşları 16 ila 67 arasında değişiyordu. Ortalama yaş 44 idi. 11 erkek, 9 kadın hasta opere edildi. İğne aspirasyon biopsisi veya açık biopsi tanı koymak amaçlı yapıldı. 10 tümör habis, 10 tümör selim çıktı. Habis tümörlerde 5 cm güvenlik alanı bırakılarak tüm katlar rezeke edildi. Operatif mortalite olmadı. Gerekli ise rekonstriksiyon otolog dokular ve prostetik materyaller kullanılarak yapıldı. Erken tanı ile radikal cerrahi ve rekonstriksiyonun bu tümörlerdeki tedavi seçeneği olduğu kanaatine varıldı.
Keywords : Göğüs duvarı, tümör
Viewed : 12091
Downloaded : 2941