ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Koroner Arter Fistüllerinde Cerrahi
Vedat Erentuğ1, Nilgün Ulusoy Bozbuğa1, Hasan Ardal1, Denyan Mansuroğlu1, Bülent Mutlu2, Kemal Uzun1, Erhan Kaya1, Kaan Kırali1, Esat Akıncı1, Cevat Yakut1
1Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerahisi Kliniği, İstanbul
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Konjenital koroner arter fistülleri koroner arter dolaşımının embriyolojik gelişimindeki bozukluk sonucu oluşan, ender görülen anomalilerdir.

Materyal ve Metod: 1985 - 2002 tarihleri arasında kliniğimizde beşi erkek üçü kadın yaşları 34-54 arasında olan 8 olguda koroner arter fistülü kardiyopulmoner bypass kullanılarak cerrahi olarak kapatıldı. Ek olarak olguların altısına koroner bypass operasyonu, ikisine ise kapak replasmanı uygulandı.

Bulgular: Erken mortaliteye rastlanmadı. Koroner arter hastalığı ve ileri sol ventrikül disfonksiyonu olan hasta postoperatif 3. yılda kaybedildi. Yedi hastaya kontrol anjiyografi yapıldı. Olguların hiçbirinde rekkürrense rastlanmadı.

Sonuç: Koroner arter fistüllü ekstrakardiyak veya sütür ile intrakardiyak kapatılması mortalite ve morbidite üzerine olumsuz etki oluşturmadan uygulanabilmektedir.

Keywords : Koroner arter fistülleri, koroner anomali, koroner malformasyon
Viewed : 11803
Downloaded : 2217