ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Troponin Değerleri
Hüsnü Sezer, Ahmet Kuzgun, Cüneyd Öztürk, Sırrı Akel, Selma Sezer
International Hospital, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Amaç: Kardiyak troponin miyokard hasarını göstermede kreatin kinaz’dan (CK) daha sensitif ve spesifik bir biyokimyasal değerdir. Peroperatif miyokard infarktüsünün tanımlanmasında önemi belirlenmiş olup, troponin I troponin T’ye oranla daha spesifiktir. Çalışma koroner arter bypasstan sonra troponin I ve troponin T düzetlerini saptamak amacıyla gerçekleştirildi.

Materyal ve Metod: Eylül 2001 - Mart 2002 tarihleri arasında randomize koroner arter bypass cerrahisi uygulanan 250 olguda troponin düzeyleri bakıldı. Olguların tümünde postoperatif 6. ve 24. saatlerde CK ve CK-MB, 24. saatte 125 olguda troponin I, 125 olguda troponin T düzeyleri ölçüldü. Operasyon çıkışında ve 24. saatte elektrokardiyografiler değerlendirildi. Sözü edilen ölçümlerle birlikte ST- T değişiklikleri, R progresyonu, LBBB , RBBB, atriyal fibrilasyon bulunup bulunmadığı kaydedildi.

Bulgular: Troponin I 18.52 ± 73.95 (0.37- 719) ortalama değerlere sahipken, troponin T 0.32 ± 0.029 (0.01-2) olarak bulundu. Troponin I grubunda 3 olguda peroperatif MI tanısı konmuş olup troponin I ortalaması 283.95 ± 377.66’ya yükseldi. Troponin T grubunda ise 1 olgu peroperatuar MI geçirdi ve troponin T 2’nin üzerinde bulundu. ST segment değişikliği, Q dalgası varlığı, R progresyon bozukluğu LBBB, RBBB ve AF varlığı saptanan anevrizmektomi, endarterektomi uygulanan olgular ayrıldığında troponin I 6.48 ± 9.38 (0.37-63.70) troponin T 0.24 ± 0.21 (0.01-1.4) bulundu.

Sonuç: Troponin miyokard hasarını belirlemede diğer parametreler kadar önemlidir. Troponin I nın 6 ve üzerine, troponin T nin 0.20 nin üzerine çıkması miyokard koruma ve cerrahi prosedürün gözden geçirilmesini düşündürmelidir.

Keywords : koroner bypass, troponin, miyokard infarktüsü
Viewed : 92321
Downloaded : 5340