ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyovenöz Fistül Operasyonları: Erken ve Geç Dönemde Revizyon Gerektiren Komplikasyonlar
İbrahim Gökşin1, Ahmet Baltalarlı1, Gökhan Önem1, Oya Rendeci1, Mustafa Saçar1, Hakan Kara2, Engin Tulukoğlu2, Tayfun Göktoğan2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Denizli
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Amaç: Kronik böbrek hastaları hemodializ işlemi için, düşük komplikasyon oranına sahip ve uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz (AV) fistüllere gereksinim duyarlar. Bu çalışmada amacımız; AV fistül operasyonları sonrası erken ve geç dönemde cerrahi revizyon gerektiren komplikasyonları belirlemekti.

Materyal ve Metod: Çalışmaya, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri’nde 0cak 1990 ve Ekim 1999 yılları arasında arteriyovenöz fistül operasyonu uygulanan ve erken dönem (ilk 48 saat) AV fistül komplikasyonu nedeniyle revizyon uygulanan 22 hasta (Grup 1) ile aynı kliniklere Eylül 1998 ve Ekim 1999 tarihleri arasında AV fistül operasyonlarının geç dönem komplikasyonları ile başvuran ve revizyon uygulan 33 hasta (Grup 2) dahil edildi.

Bulgular: Grup 1’deki toplam 22 hastanın; 11’inde tromboz (%50), 8’inde hematom (%36.4) ve 3’ünde hemoraji (%13.6) nedeniyle revizyon uygulanırken, Grup 2’deki toplam 33 hastanın; 26’sında fistül trombozu (%79), 2’sinde ödem (%6), 1’inde arteriyal steal (%3), 3’ünde pseudoanevrizma (%9), 1’inde greft trombozu (%3) ve greft infeksiyonu (%3) nedeniyle revizyon uygulandı.

Sonuç: Arteriyovenöz fistül operasyonları sonrası en sık görülen komplikasyon fistül trombozudur. Kronik böbrek hastalarında, primer ve sekonder fistül açıklığını maksimize edecek stratejiler geliştirilebilir, diyaliz süresi uzatılabilir ve hasta morbiditesi ve mortalitesi azaltılabilir.

Keywords : Arteriyovenöz fistül, komplikasyonlar, revizyon
Viewed : 22890
Downloaded : 3727