ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ailevi Restriktif Kardiyomiyopatili Hastada Ortotopik Kalp Transplantasyonu: Olgu Sunumu
Ercan Eren1, Mustafa Güler1, Suat Nail Ömeroğlu1, Deniz Göksedef1, Mete Alp1, Cevat Yakut1
1Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Restriktif kardiyomiyopati, nadir görülen ve tedavi edilmediği zaman prognozu kötü seyreden bir kardiyomiyopati türüdür. Etiyolojik olarak bazı depo hastalıklarına bağlı sekonder olabileceği gibi primer (idyopatik) veya ailesel karakterde de olabilir. Bu hastalığın kesin tedavisi kalp transplantasyonudur. Kliniğimizdeki 1989 yılından bugüne kadar yapılan 27 kalp transplantasyonları arasında tek ailesel restriktif kardiyomiyopatili olgunun tanısı, takibi, aile taraması ve ortotopik kalp transplantasyonu ile sonuçlanan başarılı tedavisi ve literatür incelemesi sunulmuştur.
Keywords : Kardiyomiyopati, restriktif, kalp transplantasyonu, ailesel
Viewed : 19858
Downloaded : 4099