ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Önemi ve Etkisi: Olgu Sunumu
Onurcan Tarcan1, Mehmet Ali Özatik1, Şeref Küçüker1, Göktan Aşkın1, Omaç Tüfekçioğlu1, Süha Küçükaksu1, Erol Şener1, Oğuz Taşdemir1
1Türkiye Yüksek İhitisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Sol ventrikül destek cihazı (VDC) kalp transplantasyonu bekleme listesindeki bir hasta için hayat kurtarıcı olabilir. Sol VDC implantasyonu sonrasında görülen majör komplikasyonlardan biri sağ ventrikül disfonksiyonudur. Bu yazıda sunulan hastaya kalp transplantasyonuna köprüleme amacı ile MicroMed DeBakey sol VDC implantasyonu yapıldı. Bu hasta ülkemizde MicroMed DeBakey aksiyal-flow pompası ile sol ventrikül desteği sağlanan üçüncü hastadır. Bu hastada transplantasyona köprüleme amacına ulaşıldı. Bu hastadaki deneyimimiz, ciddi sağ ventrikül disfonksiyonu olan olgularda yoğun inotrop ajan ve intra-aortik balon pompası desteği sonrası sağ ventrikül fonksiyonlarında düzelme olursa, izole sol VDC implantasyonu uygulanabileceğini göstermiştir.
Keywords : Sol ventrikül destek cihazı, kalp transplantasyonu, sağ ventrikül disfonksiyonu
Viewed : 17356
Downloaded : 3264