ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mide Kanserli Hastalarda Atan Kalpte Koroner Bypass: Olgu Sunumu
Ufuk Yetkin1, Levent Yılık1, Ali Gürbüz1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Çeşitli sistemlerinde kanser tanılanmış hastalarda ekstrakorporeal dolaşımla yapılan normal konvansiyonel koroner bypass işlemi sırasında multipl metastatik yayılım yan etkisi olabileceği ve bu nedenle çalışan kalpte koroner bypass uygulamasının daha etkin olduğu vurgulanmaktadır. Biz de iki erken dönem mide kanserli olguda başarıyla gerçekleştirdiğimiz atan kalpte koroner bypass operasyonunun olumlu yönlerini literatür bilgisi ışığında aktarmayı amaçladık.
Keywords : Atan kalpte koroner bypass, mide kanseri
Viewed : 11228
Downloaded : 2277