ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu
Osman Tansel Darçın1, Adil Öztürk2, İlyas Özardalı3, Lütfü Baktıroğlu4, Mehmet Halit Andaç1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
Toraks duvarının hassas olmayan kitlesel bir oluşumu olan elastofibroma dorsi, ileri yaştaki insanlarda görülen benign bir bağ dokusu proliferasyonudur. Bu olgu sunumunda her iki skapulanın alt ucunda bilateral mobil kitleleri bulunan 39 yaşındaki bir bayan hastayı değerlendirdik. Çekilen bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans kesitlerinde, skapula alt ucuyla komşuluk yapan, heterojen yapıdaki kitle görünümleri vardı. Hasta ameliyata alınarak, kitleler tümüyle çıkarıldı. Histolojik değerlendirmede, birbiri içine girmiş durumdaki kollajen ve elastik fibriller görünüyordu. Skapula alt ucunda hareketli kitleler palpe edildiği zaman, cerrahın her zaman elastofibroma dorsiyi de göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyoruz.
Keywords : Elastofibroma dorsi, toraks duvarı, mobil kitle
Viewed : 11130
Downloaded : 2527