ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Femoral Arterde Çoklu Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu
Süleyman Özkan1, Bahadır Gültekin1, Atilla Sezgin1, Atılay Taşdelen1
1Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Sağ alt ekstremitede mevcut olan çoklu mikotik anevrizma olgusu sunulmuştur. Kültürlerin negatif gelmesine rağmen hastadan alınan öykü, fizik muayene ve ameliyat bölgesindeki pürülan materyalin varlığı muhtemel mikotik anevrizma tanısını koydurmuştur. Anevrizma ve perianevrizmal doku tam rezeke edilmiş ve defektler sentetik vasküler greftler ile onarılmıştır. Postoperatif antibiyotik tedavisi verilmiş ve hasta şifa ile taburcu edilmiştir.
Keywords : Mikotik anevrizma, femoral arter, damar cerrahisi, vasküler greft
Viewed : 10336
Downloaded : 2363