ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Superior Mezenter Arter Trombozunda Superior Mezenter Arter Reimplantasyonu: Olgu Sunumu
Erkan Kuralay1, Cengiz Bolcal1, Faruk Cingöz1, Mehmet Arslan1, Harun Tatar1
1GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Akut superior mezenter arter trombozunda kullanılacak cerrahi tekniklerle yeterli visseral kan akımı sağlanırken frajil olan barsakların hasarlanmaması da sağlanmalıdır. Superior mezenter arterin renal arterlerin hemen altındaki abdominal aortaya reimplante edilmesi ile yeterli visseral kan akımı sağlanırken, hasta başının belden itibaren 30 derece yükseltilmesi ile iskemik olan barsaklar pelvise doğru kayar ve sadece üst abdomende çalışıldığı için, cerrahi işlem sırasında barsak perforasyonlarından korunulur.
Keywords : Tromboz, superior mezenter arter, reimplantasyon
Viewed : 19124
Downloaded : 8647