ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BİRLİKTE BULUNAN VASKÜLER VE NÖROJENİK KLADİKASYO
İzzet HOŞGÖR, Hidayet SARI
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , İSTANBUL
Egzersizle ortaya çıkan istirahatle geçen alt ekstremite ağrıları kronik arteryel yetersizliğin önemli bir semptomudur. Bununla beraber benzer şikayetler nörospinal kompresyonu (spinal stenoz) olan hastalarda da sıklıkla görülebilir. Ayrıca arteryel yetersizlik ve spinal stenoz birarada da bulunabilir. Hem periferik vasküler hastalığı (vasküler kladikasyo) hem de lomber omurganın dejeneratif artriti (nörojenik kladikasyo) olan gruplarda teşhis ve tedavi problemi giderek karmaşık hale gelmiştir. Bunun nedeni, literatürde vasküler kladikasyonun etiopatogenezinde anlaşmaya varılırken nörojenik kladikasyonun etiopatogenezinde tartışmaların halen devam etmesidir. Burada 56 yaşında, orta derecede hipertansiyonu, diabetes mellitusu, radyolojik ve klinik olarak lomber spinal stenozu (LSS), periferik vasküler hastalığı birarada olan bu erkek vakayı etiopatogenez yönünden tartışmaya sunmak istedik.
Keywords : Vasküler ve Nörojenik Kladikasyo, Vascular and neurogenic claudicetion
Viewed : 31901
Downloaded : 12598