ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kas Ayırma Yöntemi ile Torakotomi Tekniği: Altı Yıllık Deneyim
Nezihi Küçükarslan, Bilgehan Savaş Öz, Ertuğrul Özal, Vedat Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Harun Tatar
GATA Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Kas ayırma yöntemi ile torakotomi özellikle pediyatrik hastalarda tercih edilmekle beraber, hemen hemen tüm yaş gruplarında kullanılabilmektedir. Bu çalışmada altı yıllık zaman dilimi içerisinde bu torakotomi tekniği ile cerrahi uygulanmış hastaların ameliyat sonuçları, gelişen komplikasyonları ile tekniğin standart torakotomi yöntemlerine üstünlüklerini inceledik.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde 1998 yılından itibaren kas ayırma yöntemi ile torakotomik cerrahi uygulanmış, pediyatrik ve erişkin yaş karışık olmak üzere, 40 hastadan oluşan grup üzerinde retrospektif olarak çalışıldı. Hastaların seçiminde herhangi bir kriter göz önünde bulundurulmadı. Hastalar, insizyon yeri iyileşmesi ve kozmetiği, gelişen komplikasyonlar, postoperatif ağrı oluşumu, analjezik gereksinimi, ventilatörden ayrılma zamanı, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri açısından incelendi.

Bulgular: Kas ayırma yöntemi ile torakotomi uygulanmış hastalarda ameliyat sonrası normal eklem ve kas fonksiyonlarını kazanma süresinin ortalama 48 ± 7 saat olduğu gözlendi. Kas ayırma yöntemi kullanılarak torakotomi uygulanmış hastalarda postoperatif dönemde aneljezik gereksinimi sekiz hasta (%20), uzamış hava kaçağı üç hasta (%7.5), seroma iki hasta (%5), olarak tesbit edildi. Yara yeri enfeksiyonu görülmedi. Hastanede kalma süresinin ortalama 6 ± 1 gün, kalış süresini uzatan komplikasyonun seroma olduğu belirlendi.

Sonuç: Kas ayırma yöntemi ile torakotomi uygulanmış hastaların ekstubasyon sonrası normal solunum fonkiyonları ve normal ekstremite hareketlerini kazanma süreleri oldukça kısa, komplikasyon oluşumu az, uygulamanın cerrahi yerindeki sonuçları son derece estetiktir.

Keywords : Kas ayırma yöntemi, torakotomi, kozmetik, ağrı, seroma
Viewed : 12399
Downloaded : 2950