ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Gebelik ve Açık Kalp Cerrahisi: İki Ucu Keskin Kılıç
Abdullah Kemal Tuygun, Adlan Olsun, Nurgül Yurtseven, Pelin Karaca, Ufuk Çiloğlu, Aybanu Tuygun, Sabri Dağsalı
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Doğurganlık çağındaki kalp hastası kadınların en önemli sorunlarından birisi gebelik ve buna bağlı ortaya çıkan yeni fizyolojik koşullardır. Prostetik kapak takılan doğurgan yaş kadınlar için gebelik, anne ve fetüs yaşamı yönünden çok yakından izlemi gerektirir. Ayrıca gebe kalmış prostetik kapak replasmanı yapılmış olan bir hastada gerekebilecek acil intrakardiyak operasyon anne hayatı kadar fetüsün hayatının korunmasını da gerekli kılar. Kliniğimizde mitral kapak replasmanı yapılmış ve 27. gebelik haftasında kapak trombozu nedeniyle acil opere edilen bir hasta ile, yine kalsifik, sıkı mitral darlığı sebebiyle pulmoner ödem, kalp yetmezliği tablosuyla kapak replasmanı yapılan 33 haftalık gebe hasta, açık kalp cerrahisinin gebe ve fetüs üzerine olan etkileri yönünden literatür bulguları eşliğinde değerlendirilmiştir.
Keywords : Gebelik, açık kalp cerrahisi, mitral kapak, kapak trombozu
Viewed : 13120
Downloaded : 2946