ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PULMONER ASPERGİLLOMA
Mehmet DAKAK, Onur GENÇ, Sedat GÜRKÖK, Alper GÖZÜBÜYÜK, Kunter BALKANLI
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
Pulmoner aspergilloma genellikle kronik zeminde gelişen bir hastalıktır. Bu hastalıkta ameliyat kararını vermek oldukça zordur. Lökemik hastalarda invazif hastalık antifungal tedavi ile kontrol altına alınsa bile kavitasyon ve relaps gelişme oranı oldukça yüksektir. Cerrahi rezeksiyon relapstan korunmada effektif bir yöntemdir. Akut nonlemfositik lösemi tanısıyla takip edilmekte iken aspergilloma gelişen bir olgu nedeniyle aspergilloma ve tedavi yöntemleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Keywords : Aspergilloma, akciğer, essemi
Viewed : 17925
Downloaded : 9415