ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Ventrikül Duvarına Yerleşimli Dev Kardiyak Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Ömer Tetik, Ufuk Yetkin, *Mehmet Yazıcı, Engin Tulukoğlu, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
*İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
Ekinokokkozis dünyadaki bazı yerleşim birimlerinde ciddi bir sağlık problemi oluşturmaktadır. Kardiyak tutulum oldukça nadir olmasına karşın, erken tanı ve tedavi önemlidir. Sağ ventriküle yerleşimli 18 yaşındaki erkek olguda cerrahi uyguladığımız dev bir kardiyak kist hidatik olgusunu sunuyoruz.
Keywords : Ekinokokkozis, kardiyak, kist hidatik
Viewed : 10413
Downloaded : 2146