ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Konstriktif Perikardit ve İntraperikardiyal Trombus
Abdullah Kemal Tuygun, Aybanu Tuygun, Ufuk Çiloğlu, Adlan Olsun, *Nurgül Yurtseven
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
Açık kalp cerrahisi operasyonlarından sonra konstriktif perikardit gelişimi giderek artmaktadır. Tanı ve tedavisi, karşılaşılma oranı nispeten az olduğu için tartışmalara yol açabilmektedir. Aort-koroner bypass operasyonu yapılan bir hastamızda 16 ay sonra gelişen konstriktif perikardit ve sol atriyum arkasında toplanmış olan organize hematoma bağlı bası bulguları literatür eşliğinde incelenerek tedavi seçenekleri değerlendirilmiştir.
Keywords : Açık kalp cerrahisi, konstriktif perikardit, kroner bypass
Viewed : 16263
Downloaded : 3444