ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subklavyan Arterin Beyin ve Kalpten Çalması: Olgu Sunumu
Cenk Tataroğlu, *Ramazan Akdemir, **Hüseyin Gündüz, **Cihangir Uyan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce
*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
**Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
Altmışsekiz yaşında erkek hasta koroner ve serebrovasküler yetmezlik bulguları ile müracaat etti. Sol kolun motor aktivitesi semptomların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Hasta on sene önce koroner bypass ameliyatı geçirmişti ve bu yeni bulgular iki sene önce başlamıştı. Anjiyografik incelemede subklavyan arterin başlangıçta tam tıkalı olduğu ve sol internal mammaryan arter ile sol ön inerkoroner arterden, sol vertebral arterle de santral sinir sisteminden subklavyan distaline kaçak gözlendi. Koroner ve subklavyan çalma sendromunun her ikisinin de semptomlarının görülmesi klinikte nadir olarak rastlanılan bir durumdur.
Keywords : Subklavyan çalma sendromu, koroner, serebral
Viewed : 10932
Downloaded : 2309