ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal Mammaryan Arter Kullanılmaması Ciddi Alt Ekstremite İskemisini Önleyebilir mi?
Abdullah Kemal Tuygun, *Sinan Şahin, **Nurgül Yurtseven, Atilla Kanca, Aybanu Tuygun, İbrahim Yekeler
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
**Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
Alt ekstremite iskemisi periferik arter hastalığı olan ve açık kalp cerrahisine giden hastalarda nadir karşılaşılan ancak mortalite ve morbiditesi yüksek olabilecek bir komplikasyondur. Alt ekstremite iskemisi olan hastalarda internal mammaryan arter iliyo-femoral bölgeyi besleyen önemli kollaterallerden biridir. Bu tip olgularda bu kollateralizasyon yolunu koroner ve periferik arter cerrahisinin ayrı ayrı yapılacağı, iki aşamalı operasyon uygulanacak hastalarda bozmaktan sakınılmalıdır. Kondüit olarak mammaryan arterin kullanılmadığı, ancak yine de ekstremite kaybına kadar giden diabetik, periferik arter ve koroner arter hastası olan bir olguda olayın olası nedenleri literatür bulguları eşliğinde değerlendirildi.
Keywords : İnternal mammaryan arter, periferik arter nastalığı, arteriyel iskemi, kompartman sendromu
Viewed : 11970
Downloaded : 2144