ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks Siyanotik Kalp Hastalıklarında Blalock Taussig Shunt Uygulaması
Gürkan Çetin, Ahmet Özkara, *Emin Tireli, Sertaç Haydin, *Kubilay Korkut
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
Sistemik - pulmoner şant ameliyatları yenidoğan siyanotik kalp hastalıklarının tedavisinde halen önemli bir tedavi metodudur. Ancak kayda değer mortalite ve morbidite oranları göz ardı edilmemelidir. Bu raporda yeni ve basit bir yaklaşımla parsiyel sternotomi yoluyla yenidogan şant operasyonu tekniği tarif edilmektedir. Bu metod her iki puloner arter dallarında yeterli ve eşit genişlemeyi sağlamaktadır. Ayrıca yapışıkların daha az olmasına neden olmaktadır.
Keywords : Blalock tausing şant, parsiyel sternotomi, ana pulmoner arter, kompleks anomali
Viewed : 10812
Downloaded : 2453