ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miyokardiyal Köprüleşme ve Anormal Çıkışlı Sirkumfleks Arter
Muhsin Türkmen, İrfan Barutçu, Atilla Bitigen
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Sirkumfleks arterin anormal orijinlenmesi en yaygın koroner arter anomalilerinden birisidir.. Biz, akut miyokard infarktüsü ile başvuran ve anjiyografide sağ koroner arterin terminal uzantısı olarak sirkumfleks arter ve sol ön inen arterin orta kısmında miyokardiyal köprüleşmenin olduğu bir vakayı bildirmekteyiz.
Keywords : Sirkumfleks arter anomalisi, miyokard infarktüsü, miyokardiyal köprüleşme
Viewed : 9637
Downloaded : 1581