ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Posterolateral Kosta Fraktürlerinde Operatif Fiksasyon: Titanyum Materyal ve Radyolojik Uyumluluğun Değerlendirilmesi
Akın Eraslan Balcı, Erhan Ayan, Koray Özalp, Mehmet Duran, Sadık Vuraloğlu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
Amaç:Posterolateral çoklu kosta fraktürlerinde kötü kaynama, dispne, kronik ağrı ve solunum fonksiyon kaybının giderilmesi.

Materyal ve Metod: Otuzdokuz kosta fraktürlü hastadan altısına (%15.4) operatif fiksasyon yapıldı. Endikasyonlar organize hematom (3, %50), ağrı ve postür bozukluğu (2, %33.3) ve posttravmatik drenajdı (1, %16.7). Kırık uçlar uç uca getirilerek perforatörle vida yerleri açıldı. Titanyum plaklar, titanyum vidalarla kırık kostalara vidalandı.

Bulgular: Fiksasyon yapılan kostaların tüm kırık kostalara oranı 0.57 (3.6/6.3), toraks dışı yandaş yaralanma oranı %83.3 (5/6), intratorasik yandaş yaralanma oranı %50 (organize hematom, 3/6) idi. Bütün hastalarda postoperatif erken dönemde postür bozukluğunun düzeldiği ve filmlerde kostaların anatomik pozisyonunda olduğu saptandı. Ağrı ve dispne yakınmaları ortadan kalktı. Hastanede kalış süresi 6 ± 2 gündü. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans çekimlerinde titanyum materyallerin görüntüleri bozmadığı görüldü. FEV1 %15, FVC %19 oranında arttı.

Sonuç: Başka nedenlerle torakotomi uygulanan posterolateral çoklu kosta fraktürlü hastalarda yapılacak cerrahi stabilizasyon, ağrı ve postür bozukluğunu ortadan kaldırarak hasta konforunu artıran etkin bir yöntemdir. Titanyum materyal radyolojik avantaja sahiptir.

Keywords : kosta fiksasyonu, titanyum plak, kosta fraktürü, yelken göğüs
Viewed : 17174
Downloaded : 2809