ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EŞZAMANLI BİLATERAL PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS
Mehmet YILDIRIM, Tamer OKAY, Ilgaz DOĞUSOY, Bülent AYDEMİR, Murat YAŞAROĞLU, Azmi ÖZLER
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Eşzamanlı bilateral spontan pnömotoraks dünya literatüründe nadir görülen bir olgudur. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile acil polikliniğimize getirilen hastanın çekilen PA akciğer grafisinde solda total, sağda parsiyel olmak üzere bilateral pnömotoraks saptandı. Acilen eşzamanlı olarak sağ ve sol toraksa ayrı ayrı tüp torakostomi uygulandı. Sağdaki toraks dreni hava kaçağının sona ermesi ve akciğerin ekspanse olması üzerine 4. gün alındı. Sol torakstaki hava kaçağının devam etmesi ve ekspansiyon kusurunun olması üzerine sol mini aksiller torakotomi yapıldı. Postoperatif 2. gün çekilen akciğer grafisinde sağ toraksta pnömotoraksın tekrarladığı saptandı. Sağ tarafa da mini aksiller torakotomi yapıldı. Her iki ameliyatta da apikal subplevral blebler tespit edilerek bleb rezeksiyonu ve plevral abrazyon uygulandı. Hastalığın tedavisi ve sonuçları literatürler eşliğinde tartışıldı.
Keywords : Pnömotoraks, Aksiller torakotomi, Pneumothorax, Axillary thoracotomy
Viewed : 19255
Downloaded : 4175