ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnternal Mammaryan Arter skeletonizasyonunun Akım ve Boy Üzerine Etkileri
Tamer Türk, Osman Tiryakioğlu, Ahmet Hakan Vural, Yusuf Ata, Özer Selimoğlu, Şenol Yavuz
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
Amaç: İnternal torasik arter koroner arter cerrahisinde altın standart olarak kabul edilen greft seçeneğidir. İnternal torasik arterin iskeletizasyonu boy ve akımında artmaya ve daha distal anastomoz uygulamasına olanak tanıdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada pediküllü hazırlanan internal torasik arter greftinin üzerinde iskeletizasyonun akım ve boy üzerine etkilerini araştırdık.

Materyal ve Metod: Toplam 52 hastaya iskeletize edilmiş internal torasik arter kullanılarak koroner arter cerrahisi uygulandı. İnternal torasik arter pediküllü olarak çıkarılarak püskürtme papaverin uygulaması sonrası akım ve boy ölçümü yapıldı. İkinci adımda internal torasik arter iskeletize edilip püskürtme papaverin uygulaması sonucu aynı işlem tekrarlandı.

Bulgular: Ortalama boy ölçümü pediküllü internal torasik arterde 16.8 ± 0.7 cm, iskeletize formda ise 18.9 ± 0.5 cm olarak ölçüldü (p < 0.001). Serbest akım ölçümünde pediküllü internal torasik arterde 59.4 ± 5.47 ml iken iskeletize formda 96.3 ± 5.3 ml olarak ölçüldü (p < 0.001). Yetersiz akım ya da uzunluk nedeni ile kullanılamayan internal torasik arter grefti olmadı.

Sonuç: İnternal torasik arterin iskeletizasyonu greft boyunda ve akımında anlamlı derecede artmayı sağlamakta bu da internal torasik arter hipoperfüzyonu riskini azaltmakta ve daha distal anastomoz yapabilmeye olanak sağlamaktadır.

Keywords : Koroner arter cerrahisi, İnternal torasik arter, iskeletizasyon
Viewed : 9739
Downloaded : 1933