ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türkiye’de Açık Kalp Cerrahisinde Perfüzyon ve Perfüzyonistlerin Eğitimi
Akif Ündar, *Ali Ekber Çiçek, Atıf Akçevin, **Tayyar Sarıoğlu
Penn State College of Medicine, Penn State Children Hospital, Departments of Pediatrics Surgery and Bioengineering, Pennsyvania
*VKV. Amerikan Hastanesı, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
**Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Türkiye’de kalp merkezlerinde çalışan perfüzyonistlerin eğitim düzeylerini ve iş tecrübelerini belirlemek amacıyla yapılan anketin sonuçlarını paylaşmak ve yakın gelecekte ülkemizde ekstrakorporeal sirkülasyon uygulamalarının bilimsel düzey ve teknolojik olarak daha da geliştirilmesi yönünde öneriler oluşmaktadır.

Materyal ve Metod: 1-5 Eylül 2005 tarihinde Kapadokya’da düzenlenen Türk Kalp Damar Cerrahisi VIII. Ulusal Kongresi sırasında perfüzyonistler için bir anket düzenledik. Ankette mezun oldukları okul, perfüzyon eğitimini nerede aldıkları, çalıştıkları merkezin adı, 2003 yılında yapılan toplam açık kalp ameliyatı sayıları, ekstrakorporal membrane oksijenasyonu (ECMO) ve roller veya centrifugal pompa ile ventricular assist device (VAD) hakkındaki tecrübeleri ile ilgili sorular sorulmuştur.

Bulgular: Ankete 25 merkezden 31 perfüzyonist katılmıştır. Ankete katılanlar içerisinde sadece 1 perfüzyonist perfüzyonistlik eğitimini yurt dışındaki bir okuldan almıştır. Bu arkadaşımız şu anda yurt dışında çalıştığından dolayı, verdiği bilgiler veri analizi kısmında kullanılmamıştır. Diğer 30 perfüzyonist mesleği usta-çırak yöntemi ile öğrenmiştir. Otuz perfüzyonistin 1’i masterlı, 11’i 4 yıllık üniversite mezunu, 12’sı 2 yıllık on lisans okulu mezunu, ve 6’sıda lise mezunudur. Bu arkadaşlardan 7’sinin 15 yıldan fazla 8’inin 10-15 yıl arası, 9’unun 5-10 yıl arası ve 6’sınında 5 yıldan daha az iş tecrübeleri vardır. 2003 yılında 24 merkezde yapılan açık-kalp ameliyatı sayısı toplam olarak 18.258’dir. Bu sayının 17.123’ü yetişkin ve 1.135 ise pediyatrik açık kalp hastalarından oluşmaktadır. 18.258 hastanın sadece 17’sine ECMO ve 11’ine centrifugal veya roller pompa ile sol ventriküler destek (LVAD) veya sağ ventriküler destek (RVAD) uygulanmıştır. Ankete katılan 24 merkezden sadece 6 tanesi ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve 4 tanesinde LVAD veya RVAD yapmıştır. Onsekiz merkezde rutin olarak intraaortik balon pompasi (IABP) kullanılmıştır.

Sonuç: Türkiye’deki perfüzyonistlerin kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal sirkülasyon teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim düzeylerinin çağdaş kalite standartlarında sürdürebilmesi için yasal olarak tanımlanmış perfüzyonist okullarının ve perfüzyonist eğitimi programlarının açılması gerekmektedir. Vakit kaybetmeden ülke genelinde ECMO ve LVAD konularında uygulamalı seminerler düzenlemek gerekmektedir.

Keywords : Perfüzyonistlerin eğitimi, kardiyopulmoner bypass, ECMO, VAD, Türkiye
Viewed : 46631
Downloaded : 5977