ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRAKEA VE HER İKİ ANABRONŞA BASI YAPARAK AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN MEDİASTİNAL KİST
Mehmet YILDIRIM, Ilgaz DOĞUSOY, Tamer OKAY, Murat YAŞAROĞLU, Azmi ÖZLER
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
Trakea ve her iki ana bronşa bası yapan bir mediastinal kist nedeni ile akut solunum yetmezliği görülmesi nadir bir komplikasyondur. Göğüs grafisi ve kontrast maddeli göğüs bilgisayarlı tomografisinde mediastinumdaki kitlenin kistik yapıda olduğu saptandı. Kronik obstriktif akciğer hastalığı olan hastaya kliniğimize kabülünden önce 10 gün süreyle solunum fonksiyon fonksiyonlarını desteklemek için medikal tedavi verildi. Trakeobronşial basıdan dolayı artan solunum distresi nedeni ile cerrahi müdahaleye alındı. Lezyona sol posterolateral torakotomi ile ulaşıldı ve mediastinal plevranın insizyonu ile mediastinal kist insize edilerek mediastinal kist sıvısı drene edildi. Hastalığın tedavisi ve sonuçları son literatürler eşliğinde tartışıldı.
Keywords : Mediastinal kist, Trakea ve her iki anabronşa bası, Mediastinal cyst, Tracheobronchial compression
Viewed : 13307
Downloaded : 4109