ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz Hastalarında Alternatif Bir Yol Olarak Safenofemoral Loop Fistül: Klinik Ön Çalışma
Osman Tansel Darçın, Alper Sami Kunt, Deniz Demir, Mehmet Salih Aydın, Mehmet Halit Andaç
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
Amaç: Her ne kadar hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül ameliyatları genellikle üst ekstremitede açılsalar da, bu bölgelerindeki fistülleri tromboze olan hastalarda kullanılabilecek alternatif yollarla ilgili çalışmalar süregelmektedir.

Materyal ve Metod: Safenofemoral loop fistülü açılan iki olgu değerlendirildi. Olguların her ikisinin de daha önce açılmış tromboze üst ekstremite fistülleri vardı ve bu bölgelerinden fistül açılma şansları kalmamıştı. Spinal anestezi altında hastalara safenofemoral loop fistülü açıldı.

Bulgular: Hastaların fistüllerinin postoperatif dönemde trill verdiği izlendi. Alt ekstremitelerinde bu dönemde herhangi bir iskemi bulgusuna rastlanmadı. Periferik nabızları iyi alınıyordu. Takipte her iki hastanın da sorunsuz olarak fistüllerinden hemodiyalize alındıkları gözlendi.

Sonuç: Safenofemoral loop fistülleri üst ekstremitelerinden fistül açılma şanslarını yitirmiş olan hastalarda kullanışlı bir hemodiyaliz yoludur. Bu yöntem, politetrafluoroetilen greft fistülleriyle karşılaştırıldığı zaman ise daha düşük infeksiyon ve tromboz riski ile aynı zamanda ekonomik bir alternatiftir.

Keywords : Hemodiyaliz, alternatif yol, safenofemoral loop fistül
Viewed : 10998
Downloaded : 2271