ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner Restenoz ve Pulmoner Kapak Endokarditi Nedeniyle Yapılan Medtronic Freestyle Aortik Root Biyoprotez Replasmanı
Ömer Naci Emiroğulları, *Ramazan Topsakal, Kutay Taşdemir, Cemal Kahraman, Hakan Ceyran
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
Pulmoner kapak, kalp kapakları arasında infektif endokardite en az tutulanıdır. Onsekiz yaşında kız hastaya dört günlük ateş Ve öksürük şikayetleri ile başvurduğu kardiyoloji kliniğinde izole pulmoner endokardit tanısı kondu. Kan kültüründe Nutritionally Variant Streptococcus spp. üreyen hastaya 10 yıl önce pulmoner valvuloplasti yapılmıştı. Ekokardiyografide restenotik pulmoner kapak üzerinde vejetasyonlar görülüyordu. Altı haftalık antibiyotik tedavisini takiben Medtronic Freestyle aortic root bioprotez replasmanı yapılan hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.
Keywords : Pulmoner kapak endokarditi, pulmoner restenozis, Medtronic Freestyle biyoprotez
Viewed : 10355
Downloaded : 2514